За МАП Маркетинг Рисърч

 МАП Маркетинг Рисърч ООД е независима българска фирма, основана през 1994 г., а поради промяна в състава на акционерите й пререгистриреана през 2000 г.,  с ЕИК 130191338.

МАП Маркетинг Рисърч успешно съчетава многогодишния си опит в традиционните пазарните проучвания с най-модерните технологогии в тази област. След 2000-ната  година  МАП Маркетинг Рисърч се специализира в онлайн пазарни изследвания, като прилага в своята практика уникалните възможности на Глобалната информационна мрежа.

Ние сме ориентирани към проучвания с „добавена стойност”. В нашата работа ние влагаме разбирането, че клиентът не иска просто отговори на въпроси, а решения на проблеми. Нашата философия е "Не просто данни".

В нашия екип работят членове на