Фирмена политика

Политика на МАП Маркетинг Рисърч е да опазва конфиденциалността на получената информация в Глобалната мрежа. Моля, прочетете следващите редове, за да научите повече за „Политиката на конфиденциалност”, как ще работим с Вашата персонална информация и как най-пълноценно да се възползвате от това, което Ви предлагаме. Възможно е, с времето, част от клаузите да се променят, за това проверявайте настоящата страница от време на време. Тази страница е неразделна част от „Споразумение с панелистите”, което участниците в панела приемат при регистрацията си. 

 


Каква точно персонална информация за Вас получава МАП Маркетинг Рисърч?

 

МАП Маркетинг Рисърч получава необходимата информация по няколко начина и от различни източници. Известна част от тази информация получаваме при регистрацията Ви като панелист – Вашето име, e-mail, пощенски адрес, образование, брой членове на домакинството и други данни. Колкото повече и по-точна информация доброволно дадете за себе си, толкова по-добре ние ще можем да приложим Вашето мнение, знания и опит в нашите изследвания. 

 


Как МАП Маркетинг Рисърч използва получената от Вас информация?

 

Искаме да Ви уверим, че основната цел на събирането, ползването и съхраняването на персонална информация обслужва само и единствено нуждите на изследователските проекти на МАП Маркетинг Рисърч.

МАП Маркетинг Рисърч провежда изследвания върху потребностите, интересите и поведението на потребителите, основани на получената при нас информация при регистрирането им, от попълнените въпросници, от участието им в промоции или от нашите лог-файлове на сървъра. Ние правим това, за да определим по-точно профила на аудиторията, която интересува нашите клиенти.

По същия начин МАП Маркетинг Рисърч ползва информацията и в ролята си на посредник при снабдявяне на сайта с целеви реклами. Когато рекламодателите ни предоставят своите реклами, те ни съобщават каква аудитория искат да достигнат (например - мъже, на възраст над 30г.). Ние излагаме рекламата като банер на сайта за потребителите, отговарящи на този критерий. В този процес рекламодателят няма никакъв достъп до персоналната информация на потребителите.
МАП Маркетинг Рисърч няма да Ви изпраща е-mail-и с реклами и промоции. 

 


Какво са "куки" и как МАП Маркетинг Рисърч ги използва?

 

Като част от предлагането на персонализирани услуги, МАП Маркетинг Рисърч може да използва "куки" , за да съхранява и понякога да проследява информцията, свързана с Вас. "Куки" представлява малко количество данни, изпратено на Вашия браузер от уебсървъра и което се съхранява в харддиска на компютъра Ви. Някои части от сайта на МАП Маркетинг Рисърч, в които Вие сте помолени да посетите, могат да наложат приемането на "куки" от Ваша страна. Това Ви предпазва от въвеждането на "входяща" информация много пъти в един ден. 

Обикновено, ние използваме "куки" за: 

  1. За припомняне кой сте Вие, когато искате да получите достъп до Вашата сметка и свързаната с нея информация, която се съхранява на нашият сървър. Това "куки" се пуска в действие, когато се регистрирате или при всяко ново влизане, като се променя при излизане.
  2. Измерване обема на аудиторията на сайта. Всеки браузър с достъп до МАП Маркетинг Рисърч има уникално "куки", което се използва за определяне съотношението между повторните влизания, влизанията от регистрирани потребители от една страна и нерегистрираните потребители от друга. Както и да подпомага рекламите, създадени на базата на интересите и поведението на потребителите.
  3. Подпомагане на партньорите на МАП Маркетинг Рисърч (например интернет-магазина), проследяване на визитите и пазаруването от него, както и за обработването на информацията в кошницата за пазаруване.
  4. Проследяване на Вашата активност като "препоръчител" на сайта на МАП Маркетинг Рисърч. Това се прави за Ваше улеснение с цел да получите обратна информация относно броя на другите лица, които Вие сте привлекли за „Програмата, за привличане на други участници” и които са уникални и нови за нашата база-данни. Периодично може да използваме тази информация и за възнаграждение на хора със значителен принос по отношение нарастване размера на панела.
  5. Измерване на определени модели на поведение - кои части от сайта на МАП Маркетинг Рисърч Вие сте посетили и тенденциите на посещения Ви като цяло. Ние правим това изследване, за да анализираме навиците на панелистите ни, така че да отговорим по-точно на потребностите им и да направим панела на МАП Маркетинг Рисърч още по-привлекателен.

Вие имате избор по отношение на "кукитата". Чрез настройване опциите на браузъра, Вие имате възможност да изберете дали да приемете "кукито", да получавате "предупредително съобщение" при появата на "куки" или да откажете всички "кукита". Обърнете внимание, че ако изберете да се откажете от всички "кукита", няма да бъдете в състояние да използвате онези услуги на МАП Маркетинг Рисърч, които изискват регистрация за да участвате.

 


Кой ползва личната информация?

 Когато Вие сте в сайта на МАП Маркетинг Рисърч и сте помолени за лична информация, Вие споделяте тази информация единствено с МАП Маркетинг Рисърч, освен ако изрично не е посочено друго. Ако информацията се събира и/или поддържа от друга, различна от МАП Маркетинг Рисърч компания, ние ще Ви информираме предварително за това. Ако не желаете тази информация да бъде ползвана от друга компания, Вие можете да изберете опция, която не позволява трансфера или използването на тази услуга. Промоциите, показвани на сайта на МАП Маркетинг Рисърч, могат да бъдат спонсорирани от други фирми или чрез сътрудничество с бизнес-партньори на МАП Маркетинг Рисърч. Част или цялата информация, събрана по време промоция, може да бъде предоставена на спонсора. Ако има такова споразумение с другата компания, МАП Маркетинг Рисърч задължително ще Ви информира за това предварително. В тези случаи Вие ще решите дали да участвате в съответната промоция.

Моля, обърнете внимание, че рекламодателите на МАП Маркетинг Рисърч или уеб-сайтове на други фирми с линкове на нашия сайт имат възможност да регистрират персонална информация за Вас. Тази практика за събиране на информация от свързани сайтове, не са обхванати в настоящата „Политика на конфиденциалност”

 


Кога и как МАП Маркетинг Рисърч предоставя лична информация на трети лица?

 Като правило, МАП Маркетинг Рисърч не разкрива никаква част от Вашата лична идентификационна информация, освен в случаите, когато имаме Вашето изрично съгласие за това или при възникване на „специални обстоятелства”, посочени в „Споразумение с панелистите”. Моля, прочетете следващите редове, за да получите по-подробна информация за нашата работа, както и по-ясна представа за начините за предоставяне на лична информация на трета страна. 

  • Промоциите: много често те предлагат на участника възможност да получи допълнителна информация за продукта от фирмата-организатор на промоцията. Когато изисквате такава информация, Вие давате разрешение на МАП Маркетинг Рисърч да препрати Ваша лична информация към фирмата-организатор, така че да могат да изпълнят Вашата молба. В повечето случаи ще бъде препратен само Вашият e-mail. Ако е необходима повече информация, ние ще Ви уведомим преди трансфера й.
    По същият начин се процедира, когато чрез нас Ви се предложат продукти или други специални оферти от друга фирма. Ако желаете да ги получите, с Ваше разрешение, МАП Маркетинг Рисърч ще предостави на тази фирма Вашето име, e-mail и пощенски адрес. 
  • Обмяна на данни и съвкупни данни: за постигане целите на изследователските си проекти, МАП Маркетинг Рисърч може да обмени информация за потребителите си с данни на трета страна. Също така, може да публикуваме в сайта си съвкупни статистически данни за участниците в панела (например: 45% от нашите панелисти са жени). Това се прави с цел да представим по-добре услугите си на нашите партньори, рекламодатели, спонсори и други клиенти.
  • Специални обстоятелства: МАП Маркетинг Рисърч може да разкрие информация за потребителите си, но само когато има причина да смятаме, че разкриването на тази информация е наложително за идентифициране и/или установяване на контакт с някого, за когото има данни, че нарушава условията на споразумението с МАП Маркетинг Рисърч или причинява вреди или намеса (преднамерена или непреднамерена) в собствеността и правата на МАП Маркетинг Рисърч и останалите й потребители. МАП Маркетинг Рисърч може да разкрие информация за потребителите си и в случаи, когато сме убедени, че законът го изисква, както и за други цели, които ние намираме за задължителни при поддръжката, обслужването и усъвършенстването на нашите продукти и услуги.

 


 Кой ползва личната информация?

След като се регистрирате в панела, единствено МАП Маркетинг Рисърч ще Ви изпраща директни съобщения-покани за участие. Възможно е такива предложения да получавате и от други фирми, работещи от името на МАП Маркетинг Рисърч. В тези случаи ние предварително ще Ви информираме, а Вие имате избор дали да дадете съгласието си или не. 

МАП Маркетинг Рисърч не продава и не предоставя под наем информация за потребителите си на никой друг. Когато има предложение от трета страна за трансфериране на такава информация, ние ще Ви информираме предварително за това. Ако не желаете тази информация да бъде ползвана от друга фирма, Вие можете да изберете опция, с която да "забраните" този трансфер. 


 Каква е политиката на МАП Маркетинг Рисърч по отношение на актуализирането, коригирането или изтриването на личната информация?

Регистрирането и участието в панела на МАП Маркетинг Рисърч е доброволно. Във всеки момент Вие можете да редактирате, актуализирате и променяте информацията във Вашия профил и лична сметка. Ако сте забравили паролата си, моля вижте тук „Забравих паролата” за да Ви изпратим паролата.
При възникване на обстоятелства, които възпрепятствят участието Ви в панела, Вие можете да “Анулирате регистрацията”. Вашата лична сметка ще бъде изтрита или деактивирана. 

 


Какви мерки за сигурност съществуват за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната Ви информация?

 Вашият МАП Маркетинг Рисърч-профил и лична сметка са защитени с парола, така че единствено Вие имате достъп до личната си информация. Ние Ви препоръчваме да не разгласявате паролата си пред други лица. МАП Маркетинг Рисърч никога няма да Ви попита за Вашата парола чрез телефонно обаждане или чрез e-mail извън описаните процедури. Също така не забравяйте да излезете от Вашата МАП Маркетинг Рисърч-сметка и да затворите сайта след като приключите с работата си в него. Това е необходимо, за да сте сигурни, че други хора няма да достигнат до Вашата сметка и личната Ви информация в случаите, когато заедно с други лица използвате един и същи компютър или работите на компютър на обществено място като библиотека или Интернет-кафе. 

Винаги, когато МАП Маркетинг Рисърч борави с лична Ви информация задължително предприема мерки, които дават гаранция за сигурност, така че тя да бъде третирана съобразно условията на настоящата „Политика на конфиденциалност”. За съжаление, за нито един трансфер на данни по Интернет не може да се гарантира със 100% сигурност. Поради този факт, МАП Маркетинг Рисърч не може да гарантира абсолютна сигурност на цялата информация, която Вие препращате до нас. Веднъж, след като сме получили Вашата трансмисия, ние правим всичко възможно, за да осигурим нейната защита в нашите системи. 

 Какво друго трябва да знаете относно конфиденциалността на информацията за Вас?

Моля, обърнете внимание на факта, че винаги, когато споделяте доброволно лична информация онлайн - например в онлайн дискусии, чрез e-mail, или чат-зоните - тази информация може да бъде прихваната и използвана от други лица. На кратко, ако Вие изпращате лична информация онлайн, може да получите спонтанни/извънредни съобщения от трети лица като отговор. В крайна сметка, Вие единствен носите основната отговорност за поддържане секретността на Вашата парола и информацията в сметката Ви. Моля, бъдете внимателни и отговорни винаги, когато сте онлайн.

 Допълнителна информация

 Въпроси, свързани с настоящата „Политика на конфиденциалност”, могат да се отправят на адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .